NB !     Autokool LAPLAR  koolituste kategooriad A, B , BE, C, CE, D

            

 

                                                  

     Olete  oodatud registreerimisele  

Meie vastuvõttuajad on  E, T, N, R  alates 16.00 kuni 19.00
Teoorialoengud teisipäeval alates 18.00 kuni 20.00
Soovikorral meie arst võtab vastu iga reede alates 16.00 kuni 18.30
Tervisetõendi hind kat A, B, BE  = 20 euro
Tervisetõendi hind kat C, CE, D = 30 euro
Info tel.55537427 või 56205071

Sõpruse pst 151A                                  .
                                           
                                             
                                       ,
                                            

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. aprilli 2011.a määruse nr 30 „Trammijuhi kvalifikatsiooninõuded, trammijuhi ettevalmistamise, eksamineerimise ja temale trammi juhtimise õiguse andmise kord“, majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruse nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele“, majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruse nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“, majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruse nr 57 „Traktori-, liikurmasina- ja masinrongijuhi liiklusalased kvalifikatsiooninõuded, ettevalmistamise tingimused ja kord, eksamineerimise ning temale juhtimisõiguse andmise kord, nõuded eksamisõidukile ja õppekava“ ja majandus- ja taristuministri 5. oktoobri 2015. a määruse nr 125 „Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded, õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse korralduse nõuded ning mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendava tunnistuse taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord“, muutmine ning teede- ja sideministri 24. mai 2001. a määruse nr 57 „Trollibussijuhi ettevalmistamise riiklik õppekava“ kehtetuks tunnistamine